КИМОНО

Япон үндэсний өргөн ханцуйтай хувцас; япон дээл: кимоно өмсөх (япон дээл өмсөх).