КИНО

Дэлгэцээр сүүдэр зураг үзүүлэх уран сайхны бүтээл; сүүдэр ший: кино архив (дүрс бичлэгийн сан), дэлгэрэнгүй...

кино архив дүрс бичлэгийн сан
кино аппарат кино зураг авах, кино гарган үзүүлэх хэрэгсэл
кино гаргах дүрс бичлэгийн бүтээл толилуулах
кино жүжигчин кинонд тоглодог жүжигчин
кино зохиол кино бүтээх үндэс болдог эх бүтээл
кино зураг дэлгэцэд гаргахад бэлэн болсон кино бүтээл
кино механик кино гаргах мэргэжлийн хүн
кино наадам киноны шилдэг бүтээл, уран бүтээлчийг шалгаруулах нээлттэй үзлэг
кино найруулагч кино бүтээх үйл ажиллагааг уран сайхны талаас нь удирдагч
кино операторч кино зураг авах мэргэжилтэн
кино театр олон нийтэд кино гаргаж үзүүлэх зориулалттай байр
кино урлаг урлагийн нэг төрөл
баримтат кино түүхэн бодит үнэнийг тусгасан кино
дуугүй кино зөвхөн дүрсээр илэрхийлсэн кино
хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэй, зурган өгүүлэмжээр хийсэн кино