КИНОЖИХ

Улмаар кинотой болох, киноны тоо, сан хөмрөг нэмэгдэх.