кино найруулагч
кино бүтээх үйл ажиллагааг уран сайхны талаас нь удирдагч