кино аппарат
кино зураг авах, кино гарган үзүүлэх хэрэгсэл