КИЛОКАЛОРИ

Мянган калоритай тэнцэх илчлэгийн нэгж.