КИЛЬКА
/ амьтан /

1. Хар хайган загас; мөнгөлөг өнгийн хайрстай, жараахай мэт жижиг биетэй нэгэн зүйл загас: каспийн тэнгисийн дэлгэрэнгүй... (каспийн тэнгист амьдардаг нэг зүйл мөнгөлөг загас);


2. Мөн загасны махан нөөш.