КИДАН
/ түүх /

X-XII зууны үед оршин тогтнож байсан монгол угсааны улс.