КАШМИР

Азид орших нэгэн үндэстэн, улсын нэр: кашмир даавуу (кашмирт хийдэг даавуу).