КАФЕДР

1. Сонсогчдын өмнө лекц унших, илтгэл хийх индэр: кафедр дээр гарах (индэрт гарах), кафедр дэлгэрэнгүй... (индрээс ярих);


2. Тэнхим: кафедрын хуралдаан (тэнхимийн хуралдаан), кафедрын эрхлэгч (тэнхимийн эрхлэгч), хууль зүйн дэлгэрэнгүй... (хууль зүйн тэнхим).

кафедр дээр гарах индэрт гарах
кафедр дээрээс ярих индрээс ярих
кафедрын хуралдаан тэнхимийн хуралдаан
кафедрын эрхлэгч тэнхимийн эрхлэгч
хууль зүйн кафедр хууль зүйн тэнхим