интернэт кафе

интернэт ашиглан цай зуушаар үйлчлүүлдэг газар

Ижил үг:

интернэт кафе