КАТЕГОРИ

Бодит байдал, танин мэдэхүйн ерөнхий ойлголтыг тусгасан цогц, ухагдахуун; ай, бүлэг, аймаг, зэрэг, шат - Энэ бол дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул.