КАТАЛИЗАТОР

1. Химийн урвалын хурдыг өөрчилж, химийн найрлага, тоо хэмжээ, шинж чанараа хадгалж үлддэг бодис; хурдасгуур;


2. [шилжсэн] Ямар нэгэн зүйлийн хөгжлийг хурдасгагч.