эмийн заавар

эмийг хэрэглэх арга, тун хэмжээг заасан бичиг