ЗААВАРДАХ

Заавар дүрмээр түрээ барих - Чи битгий заавардаад бай. “Цог” дэлгэрэнгүй....