ЗААВАРЧИЛГАА

Зааварчлах үйлийн нэр: ажлын зааварчилгаа (ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх талаар заасан тайлбар зөвлөгөө), дэлгэрэнгүй...

ажлын зааварчилгаа

ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх талаар заасан тайлбар зөвлөгөө

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

хөдөлмөрийн үед хэрхэн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай заасан дүрэм журам