КАРТОН

Хатуулаг цаас: картон хайрцаг (хатуулаг цаасан хайрцаг), картон цаас (хатуулаг дэлгэрэнгүй...

картон хайрцаг хатуулаг цаасан хайрцаг
картон цаас хатуулаг цаас