КАРЬЕР

1. Ашигт малтмалын ил уурхай;


2. Ил уурхайн элс, хайрга дамжуулан зөөх, бутлан нунтаглах хэрэгсэл: элсний карьер (элсний дамжуурга);
3. Нэр төр, эрх дарх, албан тушаал: карьер хөөцөлдөх (албан тушаал хөөцөлдөх, ахих дэвших арга сүв эрэлхийлэх), улс төрийн дэлгэрэнгүй... (улс төрийн ахиц дэвшил).

элсний карьер элсний дамжуурга
карьер хөөцөлдөх албан тушаал хөөцөлдөх, ахих дэвших арга сүв эрэлхийлэх
улс төрийн карьер улс төрийн ахиц дэвшил