КАСС

1. Мөнгө хадгалах шүүгээ: кассаас мөнгө авах (мөнгөний авдраас мөнгө авах);


2. Албан үйлдвэр, худалдааны газруудад мөнгө хураах, хадгалах, олгох ажлыг эрхлэх өрөө, тасаг - Хоёр билетээ буцааж өгөхөөр касс руу нэг алхсанаа дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., билетийн касс (билет зарж борлуулах тасаг), дэлгүүрийн касс (дэлгүүрт худалдан авсан зүйлийнхээ төлбөрийг тушаах хэсэг);

3. Зээллэг, хадгаламжийн газрын нэр: зээл олгох касс (зээл олгох газар), нийгмийн даатгалын касс (нийгмийн даатгалын дэлгэрэнгүй...
4. Хэвлэлийн үсэг бүхий тоонолжин хайрцаг: үсгийн касс (хэвлэлийн үсгийн хайрцаг);
5. Мөнгө хүлээн авах, хадгалах, тавьж олгох газар; тэрчлэн тэнд ажиллах хүн: кассад бичүүлэх (мөнгө өгч тасалбар бичүүлж дэлгэрэнгүй...
касснаас мөнгө авах мөнгөний авдраас мөнгө авах
билетийн касс билет зарж борлуулах тасаг
дэлгүүрийн касс дэлгүүрт худалдан авсан зүйлийнхээ төлбөрийг тушаах хэсэг
зээл олгох касс зээл олгох газар
нийгмийн даатгалын касс нийгмийн даатгалын хадгаламжийн газар
үсгийн касс хэвлэлийн үсгийн хайрцаг
кассанд бичүүлэх мөнгө өгч тасалбар бичүүлж авах
кассанд мөнгө тушаах мөнгө тушаах
дэлгүүрийн касс дэлгүүрийн мөнгө хүлээн авах, олгох газар