КАРДАН

Автомашины хүрдний тэнхлэгийг түгжих араа, дамжуулагч гол.