КАРБОЛ
/ хими /

Халдвар үгүйсгэх хахуун шингэн зүйл, чулуун нүүрс хүхрийг хуурай нэрэхэд гарах зүйлсийн нэг: карболын дэлгэрэнгүй... (чулуун нүүрс хүхрийн идмэг бодис).