КАРАНТИНЛАГДАХ

Хүн, амьтан, бүс нутаг хорио цээрт хамрагдах, карантинтай болох.