КАПРОН

Нэгэн зүйл хиймэл ширхэг; хиймэл ширхгээр хийсэн маш сайн чанарын нэхмэл бараа - Хүүхнүүдийн капрон өмсгөлийн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., капрон оймс (нийлэг оймс), капрон тууз (нийлэг эдээр хийсэн тууз).

капрон оймс нийлэг оймс
капрон тууз нийлэг эдээр хийсэн тууз