КАРАКУЛЬ

1. Дундад Азиас гаралтай, арьсны чиглэлийн буржгар хар үстэй хонины үүлдэр; хар хөл: каракуль хонь дэлгэрэнгүй...


2. Мөн хонины хурганы арьс: каракуль зах (аржгар хурганы арьсаар хийсэн хувцасны зах), каракуль малгай (аржгар үстэй дэлгэрэнгүй...
каракуль хонь аржгар үстэй хонь
каракуль зах аржгар хурганы арьсаар хийсэн хувцасны зах
каракуль малгай аржгар үстэй малгай
саарал каракуль саарал өнгийн аржгар үстэй арьс