КАПИЛЛЯР

1. [хөгжим] Хялгасан хоолой;


2. Хялгасан судас.