ИРВЭЛЭГ
/ амьтан /

Толгойдоо хөхөлтэй нэг зүйл бялзуухай.