ЗАГАЛМАЙ II
/ амьтан /

загалмай бялзуухай (хөх хошуутай, эрэгчний эрүү солгойгоор солбин, эмэгчний эрүү баруунаар солбисон дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАГАЛМАЙ I

ЗАГАЛМАЙ III

Христэд итгэгч хүний биелүүлэх учиртай үүрэг, хариуцлага

"Тэр тэдэнд бүгдэд нь хандаж «Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага»" (Лук 9:23)

Халзан Бат-Эрдэнэ2015-12-28 12:32:55