ЗАГАЛМАЙ III
/ хөгжим /

Үлээвэр хөгжимд хэрэглэх зэс, төмөр зэргээр хийсэн дуут нимгэн илтэс.

Ижил үг:

ЗАГАЛМАЙ I

ЗАГАЛМАЙ II