ЗАГАЛМАЙ I

1. Тоонолжин, хэрээс хэлбэртэй тэмдэг: загалмай одон (хэрээс одон) - Голын сандалд цагаан хааны дэлгэрэнгүй... Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү., загалмай зурах (тоонолж зурах), загалмай зүүх (хэрээс зүүх), Улаан загалмайн нийгэмлэг (дайны цагт өвчтэй, шархтай цэргүүдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тайван цагт гэнэтийн аюулд нэрвэгдсэн хүнд туслах үүрэгтэй сайн дурын байгууллага, цагаан өнгөн дээр улаан загалмай тэмдэгтэй) - Улаан загалмай нийгэмлэгийнхэн бордоо бэлтгэн нэгдэлд тусаллаа. “Хөдөлмөр” сонин;


2. [хуучирсан] Эртний Ромын эзэнт улсын үед хүнийг алдлан хадаж алдаг байсан хэрээс модоор хийсэн зүйл: загалмайд хадах (хэрэгтнийг дэлгэрэнгүй...
загалмай одон хэрээс одон
загалмай зурах тоонолж зурах
загалмай зүүх хэрээс зүүх
Улаан загалмайн нийгэмлэг дайны цагт өвчтэй, шархтай цэргүүдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тайван цагт гэнэтийн аюулд нэрвэгдсэн хүнд туслах үүрэгтэй сайн дурын байгууллага, цагаан өнгөн дээр улаан загалмай тэмдэгтэй
загалмайд хадах хэрэгтнийг биеийн нь ойролцоо хэмжээтэй загалмай модонд цовдлон хадаж цаазлах
Ижил үг:

ЗАГАЛМАЙ II

ЗАГАЛМАЙ III