ЗАГАЛМАЙТАЙ

Загалмай бүхий: загалмайтай зүүлт (тоонолжин хэлбэрийн зүүлт), загалмайтай тэмдэг дэлгэрэнгүй...

загалмайтай зүүлт тоонолжин хэлбэрийн зүүлт
загалмайтай тэмдэг загалмай дүрсэлсэн тэмдэг