ЗАГАЛТАХ

1. Загал болох;


2. [шилжсэн] Хөлс хир нь урсаж нүүр нь халтар болох: нүүр ам нь загалтах (нүүр ам нь халтартах);
3. Гялгар, цэвэр юмыг бохир заваан усаар угааснаас өнгө алдах, бүүдийж сааралтах: цонх загалтах (цонхыг сайн угаагүйгээс дэлгэрэнгүй...
нүүр ам нь загалтах нүүр ам нь халтартах
цонх загалтах цонхыг сайн угаагүйгээс халтартах