ЗАГАС II:
/ одон орон /

загасан од (молын хойдох тэнгэрийн оёдолд байх одны нэр).

Ижил үг:

ЗАГАС I