ЗАГАСЧЛАХ

Загас агнах: Монголд очвол загасчлах бололцоо сайн гаргаж өгнө гэж хэлээрэй. “Цог” сэтгүүл., загасчлах дуртай (загас агнах сонирхолтой, загас агнах дуртай), загасчлан явах (загас агнан явах).

загасчлах дуртай загас агнах сонирхолтой, загас агнах дуртай
загасчлан явах загас агнан явах