ЗАГАТНУУЛАХ

1. Загатнаа үүсгэх;


2. Хорхой хөдөлгөх, дур хүргэх;
3. Аазгай хөдөлгөх, тэчьяадуулах: *дотор загатнуулах (а. Хорхой хөдөлгөх, хүсэл өдөөх; б. Эгдүү, дургүй хүргэх, зэвүү хүргэх).