ЗАГАТНУУР

1. Загатнах бэржгэр;


2. Атаа жөтөөтэй.