ЗАГАСЧ

1. Загас агнадаг хүн: загасчин өвгөн (загас барьж амьдардаг өвгөн);


2. Загасны аж ахуй эрхэлдэг мэргэжлийн хүн: загасчин хүн (загас агнуур эрхэлдэг хүн), *загасчны морь усгүй (гол дэлгэрэнгүй...
загасчин өвгөн загас барьж амьдардаг өвгөн
загасчин хүн загас агнуур эрхэлдэг хүн
загасчны морь усгүй гол ажилдаа хэтэрхий анхаарвал бусад хэрэг орхигддог гэсэн санаа