ЗАГАР
/ амьтан /

Ятууны төрлийн нэг зүйл шувуу, хахилаг, хур шувуу; гумдаа цэцгийн бал уугч - Тийн боловч загарын нүдэт тэр нь дэлгэрэнгүй... О.Сүхбаатар. Монгол хэлний харь үгийн толь.