ЗАГАЛМАЙЛАХ

1. Загалмай хэлбэртэй болгох;


2. Тоонолжин, хэрээс тэмдэг хийх;
3. Христос шашинд оруулан авах зан үйлийн гүйцэтгэх;
4. Христос шашинтны наманчлах, залбирах - Саяхан бэлэвсэрсэн эзэгтэй бурхныхаа өмнө зогсоод загалмайлан мөргөж байлаа. дэлгэрэнгүй...