ЗАВХАЙ II

1. Дүрс өөр боловч нүхний тоо адил хошоодоор хослох даалуу, хөзрийн мод: дөнгө наймын завхай (дөнгө дэлгэрэнгүй...


2. Эмээлийн иж хэрэглэл: арван хоёр завхайтай эмээл (арван хоёр иж хэрэглэлтэй эмээл).

дөнгө наймын завхай дөнгө наймтай ижил нүхтэй мод бол гуя найм
есийн завхай нэг төрлийн биш бодовч адил есөн нүхтэй мод
хөзрийн завхай хөзрийн өөр төрлийн тоо ижил мод
завхай мод даалуу, хөзрийн нүхний тоо таарсан мод
арван хоёр завхайтай эмээл арван хоёр иж хэрэглэлтэй эмээл
Ижил үг:

ЗАВХАЙ I