ЗАВХАЙ I

1. Ааль, явдал хөнгөн шалиг, садар самуун явдалд дуртай: завхай үг өгүүлэх (а. Дэмий үг ярих; б. дэлгэрэнгүй...


2. Монгол ардын богино дуу: завхай дуу (ардын богино дуу) - Завхай дуу дуулалдаж, улаан зээрд болцгоов. дэлгэрэнгүй...

завхай үг өгүүлэх

а. Дэмий үг ярих б. Бүсэлхийнээс доош хандсан үг яриа өгүүлэх

завхай хүн самуун, муу явдалтай хүн
завхай зайдан самуун хөнгөн явдалтай
савсаг завхай ааль, явдал самуун, зальхай
шалиг завхай хөнгөн, самуун явдал
завхай дуу ардын богино дуу
Ижил үг:

ЗАВХАЙ II