ЗАВХАЙРАХ II

Даалуу наадмын дүрс өөр боловч нүхний тоо адил хошоодоор хослох - Надад дөрвөн ес завхайрч ирэв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАВХАЙРАХ I