ЗАВХУУЛ

1. Засаг захиргаагүй, орон гэргүй, тэнэмэл: завхуул хүн (орон гэргүй хүн, тэнүүл хүн), дэлгэрэнгүй...


2. Алдуул: завхуул мал (алдуул мал), завхуул эд (алдагдаж үрэгдсэн эд), завхуул мал барих (алдуул дэлгэрэнгүй...
завхуул хүн орон гэргүй хүн, тэнүүл хүн
завхуул этгээд засаг захиргаагүй дураар сул хүн
завхуул мал алдуул мал
завхуул эд алдагдаж үрэгдсэн эд
завхуул мал барих алдуул мал барих
алдуул завхуул алдаж завхсан мал адгуус, эд юм