ЗАВШААНТ

Завшаантай: Ялах хүчээр дулимаг, ярих цагаар мөчиг бол зугтааж хүчээ гамнаад, завшаант мөчийг хүлээ гэж өвгөд дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.