ЗАВШААНЧ

1. Завшааныг ямагт эрэлхийлэн хайж, цаг учрал, боломж бололцоо тохиовол алддаггүй завдаатай хүн: завшаанч дэлгэрэнгүй... (ажлын завсар сиймхий, сул чөлөөг алддаггүй хүн), завшаанч хүүхэн (тохиол боломжийг андахгүй ашигладаг хүүхэн);


2. Олз ашигт дуртай, хомхой сэтгэлтэй хүн, завшигч, завшимтгай: завшаанч эр (олз ашиг эрж явдаг эр);
3. Ямар нэгэн зүйлийг гүйцэтгэхэд дүйтэй, шаламгай, ончтой.

завшаанч хүн ажлын завсар сиймхий, сул чөлөөг алддаггүй хүн
завшаанч хүүхэн тохиол боломжийг андахгүй ашигладаг хүүхэн
завшаанч эр олз ашиг эрж явдаг эр