ЗАВШИГЧ

Завшаач, завшин ашиглагч: завшигч этгээд (бусдыг мэхлэн олз ашиг ологч этгээд) - Эд хөрөнгө дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.