ЗАВШИХ

1. Бусдын юмыг өөрийн болгох, хувьдаа ашиглах;


2. Юмыг төдий л бэрхшээлгүйгээр олох: завших дуртай (хөнгөн олз, сул зай, завсар чөлөө эрэгч), завших санаатай дэлгэрэнгүй...
3. Хонжоо, ашиг хонжоо, хожоо олох, дундаас нь хожих, бусдын юмыг завших: улсын хөрөнгийг ашиглан завших (улсын хөрөнгийг хувьдаа дэлгэрэнгүй...
завших дуртай хөнгөн олз, сул зай, завсар чөлөө эрэгч
завших санаатай завшаан бодож явагч
завших хүсэлтэй сул олз, зай чөлөө эрэлхийлэгч
улсын хөрөнгийг ашиглан завших улсын хөрөнгийг хувьдаа ашиглаж эзэмших