ЗАВЬЯА I

Цай хийх өндөр хүзүүтэй сав: мөнгөн завьяа (цай хийх нэг зүйл мөнгөн сав) - Мөнгөн завьяа домбо дэлгэрэнгүй... Ц.Дамбадорж. Толбо нуур.

Ижил үг:

ЗАВЬЯА II

ЗАВЬЯА III