ЗАГ III

заг хийх (а. Хоромхон зуур тасалдах, нам болох, зогсос хийх: бороо заг хийх (бороо дэлгэрэнгүй...

заг хийх а. Хоромхон зуур тасалдах, нам болох, зогсос хийх; б. Өөх тосны зүйл бага зэрэг царцах
бороо заг хийх бороо сэг хийх
тос заг хийх тос царцах
Ижил үг:

ЗАГ I

ЗАГ II

ЗАГ IV