ЗАГ IV
/ амьтан /

заг гөрөөс (эртний бичигт гардаг нэгэн зүйлийн гөрөөс).

Ижил үг:

ЗАГ I

ЗАГ II

ЗАГ III