ЗАГАГ

Гуалин модыг зөрүүлдэн нүхэлж хөшүүр хэлхэн хийсэн шөрөг, шивээ хашаа: загаг засах (эвдэрсэн шивээ дэлгэрэнгүй...

загаг засах эвдэрсэн шивээ хашааг сэлбэн янзлах
загаг хийх шөрөг, шивээ хашаа хийх